Algemene Voorwaarden RGM cursus

Eigen risico en aansprakelijkheid:
1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.
1.2 RGM-Amsterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

Betaling:
2.1 De deelnemer dient de eerste les het cursusgeld te betalen en ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging.

 Cursusdata, afzeggen en annulering van lessen:
3.1 De cursusdata worden vóór inschrijving van een cursus RGM kenbaar gemaakt.
3.2 Bij afwezigheid, graag voor de les schriftelijk doorgeven per e-mail, sms of whats app.
3.3 Het is niet mogelijk om een les in te halen.
3.4 Bij uitval van een RGM les door toedoen van RGM-Amsterdam, bijvoorbeeld door ziekte docent, zal er naar een mogelijkheid worden gezocht om de groepsles in te halen.

 

Algemene voorwaarden ergotherapeutische behandeling, begeleiding en advies

Hiervoor verwijs ik u naar de site van Ergotherapiepraktijk Hartel: www.ergotherapie-hartel.nl